Главен счетоводител/ финансов директор

Цел на услугата

Целта на услугата е да осигури възможно най-добрия главен счетоводител и/или финансов директор за една компания на възможно най-добрата цена, защото над 95% от компаниите в България страдат от липсата на такива специалисти, заради техния много ограничен брой и високо възнаграждение.


Обхват на услугата

  • Методическо управление на счетоводния отдел за поддържане на коректна, ефективна и своевременна отчетност;
  • Осигуряване на правилно и своевременно изготвяне на необходимите финансови и управленски справки и отчети;
  • Постоянен анализ на финансовите показатели и съпоставка с конкурентите;
  • Съставяне на бюджети за приходи и разходи, и обосновки за финансирания;
  • Съставяне на междинни и годишни финансови отчети и на годишна данъчна декларация;
  • Съдействие при анализа на финансовите отчети и взимане на финансови решения.

Цената

Цената на услугата започва от 2 400 лв. на месец, без включен ДДС, на месец. Конкретната сума зависи от размера на компанията и от обхватa на дейностите, които ще се извършват в ролята на главен счетоводител и/или финансов директор.

Предимства на услугата

  • Външният главен счетоводител и/или финансов директор е с много по-висока експертиза и по-разнообразен опит, които непрекъснато се повишават, заради постоянните обучения, разнообразните клиенти и сложните казуси, които ежедневно се решават в рамките на една консултантска компания.
  • Външният главен счетоводител и/или финансов директор е много по-способен по-рано да идентифицира възможни проблеми и е много по-комбинативен в решаването на възникнали проблеми, заради ежедневната му комуникация с колеги и експерти от различни специалности и с различен опит.
  • Външният главен счетоводител и/или финансов директор струва много по-малко, но в същото време носи много по-висока добавена стойност от назначен такъв, защото работещият в една компания счетоводител или финансист е силно ограничен в натрупването на разнообразни и полезни професионални знания и опит.

Локация

Нашият екип

Васил Пантев

Васил Пантев

Управляващ съдружник счетоводни услуги

Васил Пантев е завършил УНСС, специалност „Финансово счетоводство“. Присъединява се към екипа на Kreston BulMar през 2016 г. Година по-късно става директор „Управление на знанието“, а от 2018 г. е управляващ съдружник „Счетоводни услуги“.

Експерт е в областта на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, СИДДО, НСС и МСС. Има огромен опит в счетоводното обслужване на малки, средни и големи предприятия от различни индустрии. Занимава се и с обслужването на подразделения на международни компании в България, което включва съставяне на сложни консолидационни пакети и специфичен финансов репортинг.

Зад гърба си има редица професионални публикации и множество изнесени семинари в областта на счетоводството.

Други услуги от Централен офис