Финансов одит - Централен офис

Нашата одитна практика е специализирана във финансовия одит на средни по големина компании от различни индустрии – производство, услуги, търговия на едро и дребно и много други.

Имаме огромен опит във финансов одит на проекти по европейски програми.

Ролята и задачата на финансовия одит е да даде независима и честна професионална оценка за верността на финансовите отчети на предприятията, за да защити интересите на техните собственици, кредитори и контрагенти.

За да изпълним отговорно тази своя роля, ние в Kreston BulMar провеждаме широкообхватни процедури във връзка с одита, изпълнявайки одиторските стандарти, с които оценяваме:
• надеждността на информационните системи;
• протичането на бизнес процесите и коректното им отразяване в счетоводството;
• спазването на законодателството;
• ефективността на вътрешния контрол;
• спазване на приложимите счетоводни стандарти;
• коректността на начислените данъци, съгласно данъчното законодателство;
• верността на всички позиции от финансовите отчети – в т.ч. приходи, разходи, вземания, задължения, активи и т.н.;
• наличието на злоупотреби, съществени грешки или измами;
• процеса на счетоводното приключване;
• съответствието между информацията във финансовия отчет с отчета за управлението и всяка друга информация, предоставена от управлението заедно с финансовия отчет.

По време на финансовия одит, ние осигуряваме индивидуален подход и своевременни препоръки за подобрение в организацията и отчетността по всеки един от обектите на одита, така че мениджмънтът, инвеститорите и кредиторите да реализират максимална полза от извършения финансов одит – а именно как да се подобри отчетността, контрола и ключовите дейности в предприятието.

Основната разлика между счетоводството и финансовия одит е, че счетоводителите са специализирани в осчетоводяването на всички стопански операции с цел съставяне на финансовите отчети, а одиторите са специализирани в събирането на убедителни доказателства, че всеки един ред от финансовите отчети представя вярно търговския оборот и финансовото състояние на едно предприятие и че активите не са надценени и пасивите не са подценени.

Некоректното представяне на търговския оборот, надценените активи или подцените пасиви, създават невярно усещане за състоянието на едно предприятие, което може да подведе собственици, мениджъри, кредитори, клиенти и доставчици да останат пасивни или да предприемат неподходящи мерки спрямо предприятието и това силно да увреди неговата способност да се развива в дългосрочен план.

В тази връзка, по време на финансов одит, ние прилагаме широкообхватни контролни процедури, за да установим всички несъответствия във финансовите отчети и да препоръчаме подходящи мерки за тяхното коригиране и подходящи мерки за по-доброто финансово представяне на предприятието.

Осигуряваме 100% съответствие с GDPR и Закона за Защита на Личните Данни.


Освен с опитен екип за извършване на финансов одит, Централният офис на Kreston BulMar разполага с отлични юристи, данъчни експерти, финансови и бизнес консултанти, които от години работят заедно и са изключително ефективни в намиране на всякакви бизнес решения, които изискват едновременно счетоводна, данъчна, финансова, правна и бизнес гледна точка и експертиза.


Доклад за Прозрачност
Съгласно изискванията на Осма Директива на Европейския Съюз от 2008 год. и в съответствие с чл.62 от Закона за Независимия Финансов Одит ние публикуваме своите доклади за прозрачност, които можете да прочетете тук.

Клиенти

Това са някой от клиентите ни, които са готови да споделят отзиви от работата си с нас

Уникарт

Издателство за пощенски картички

БАКР

Агенция за кредитен рейтинг - изготвяне на рейтинги на финансови институции, в т.ч. банки, застрахователни дружества, лизингови компании, пенсионно-осигурителни дружества и др.

Смарт Енерджи

Шьоли Оптикс

Линдстрьом

Една от водещите компании за текстилни услуги в Европа, простиращи се от работни облекла, защитно оборудване, изтривалки, текстилни изделия за ресторанти и хотели до изтривалки за работните места и кърпи.

Хотел Сенс

Първият 'upscale design' хотел в София, съчетаващ лукс и изключителен дизайн с безупречно обслужване на световно ниво.

LPP Fashion Bulgaria

LPP е международна компания, която успешно работи в областта на търговията с дрехи и аксесоари повече от 20 години. Чрез мрежата си от близо 1700 магазина достига до милиони клиенти в Европа, Азия и Близкия изток.

О Плюс

Компания за доставка на богата гама офис консумативи, канцеларски материали и офис техника.

Пърсънъл Файнанс България

небанкова финансова институция за отпускане на малки и бързи кредити

Локация

1

ул. "Найчо Цанов" 172

Лице за контакт
Методи Христов
0878 150 073 bulmar@bulmar.com

Какво различава Kreston BulMar от другите компании, предлагащи финансов одит

  • Финансов одит от Kreston BulMar: професионална експертиза – ние сме част от Kreston International, една от най-големите компании в световен мащаб, извършващи услуги в сферите на счетоводството и финансовия одит. В Kreston International работят над 25 000 професионалисти от повече от 125 държави. Извършваните от нас финансови одити отговарят на най-новите стандарти в бранша и са напълно съобразени с нуждите и изискванията на съвременния бизнес. В допълнение, Kreston BulMar разполага с нужния опит и експертиза за извършване на финансови одити на проекти по европейски програми.
  • Финансов одит от Kreston BulMar: отлично познаване на пазара – в България Kreston BulMar оперира от 1996 година, като в момента местният ни екип се състои от над 300 висококвалифицирани служители. Тези служители постоянно преминават през разнообразни курсове и обучения (вкл. във филиали на компанията в други страни) с оглед своето усъвършенстване и максимална полезност за клиента. В състояние сме да реализираме финансови одити на корпоративни организации от най-различни индустрии, отговаряйки по най-добрия начин на очакванията на техния мениджмънт, инвеститори, кредитори и всички други заинтересовани лица.
  • Финансов одит от Kreston BulMar: широк спектър от услуги – както вече беше подчертано по-нагоре в текста, екипът на Kreston BulMar провежда широкообхатни процедури във връзка с одита, благодарение на които е в състояние да оцени реалното състояние на едно предприятие и да даде подходящи препоръки за по-доброто му финансово представяне. Но това съвсем не е всичко. Ние можем да ви предложим и още редица услуги, в това число счетоводни, правни, консултантски и т.н. Услуги, които ще гарантират стабилността, растежа и отличните бъдещи перспективи пред вашия бизнес.

Доверете се на Kreston BulMar – най-подходящия за вашите нужди и изисквания партньор в сферата на счетоводството и финансовия одит!