Финансов анализ на компания - Централен офис

Цел на услугата

Целта на услугата е да осигури бюджетен и бърз исторически финансов анализ за развитието на една компания, като задълбочено изследва нейните финансови отчети и всички финансови показатели за ефективност, чрез които тя може да се сравнява сама със себе си или със своите преки конкуренти.

Целта е да се направи същия анализ и за индустрията, в която оперира компанията, като се съставят сборни отчети на водещите 10 или повече компании, както и на всички компании, за да изчислят средните за индустрията финансови показатели за ефективност и тези на водещите компании.


Обекти на анализа са:

  • Анализ на финансовите отчети на компанията за последните 5 години, с изчисляване на над 50 финансови показателя за ефективност в тяхното развитие;
  • Класация на значимите компании от индустрията по различни показатели;
  • Съставяне на сборни финансови отчети на водещите 10 или повече компании, както и на всички компании от индустрията и изчисляване на средните за индустрията финансови показатели;
  • Развитието на пазара в последните 5 години по ключови показатели като приходи, печалба, заети лица, ефективност и т.н.;
  • Съпоставка на финансовите показатели за ефективност на компанията със средните стойности на показателите на водещите компании и на всички компании от индустрията.

Доклад от анализа

Прегледът приключва с доклад, който съдържа анализ на финансовите отчети и показатели на компанията, съпоставени с пазара в индустрията, средните за индустрията финансови показатели и тези на водещите компании в нея. Това включва множество таблици и графики за по-лесно разбиране на огромното количество финансови данни.

Срок за извършване на прегледа

Срокът за извършване на анализа е в рамките на три седмици.


Свързани услуги


Цената

Цената на услугата е в размер на 3 000 лв., без включен ДДС. Ако бъдат поискани допълнителни и по-задълбочени анализи на пазара или преки конкуренти, услугата се уговаря отделно като обхват, срок и възнаграждение.

Локация

1

ул. Найчо Цанов 172

Лице за контакт
Методи Христов
0878 150 073 bulmar@bulmar.com

Други услуги от Централен офис