Директор интелектуална собственост - Централен офис

Проблемът

Всяка компания притежава поне няколко обекта на интелектуална собственост, без значение каква част от тях са регистрирани.

Много често, именно интелектуалната собственост носи най-голяма добавена стойност за една компания и й помага да се изкачи на по-високо ниво.


Цел на услугата

Целта на услугата е да осигури на бюджетна абонаментна цена квалифициран експерт по интелектуална собственост, който да бъде на разположение за текущи консултации във връзка с всички притежавани от компанията нематериални активи и тяхното развитие.


Обхват на услугата

 1. Първоначален преглед и анализ на наличните в компанията нематериални активи, (статус, защита и възможности за развитие);
 2. Мониторинг за изтичащи срокове на регистрирана интелектуална собственост;
 3. Общи устни и писмени консултации във връзка със:
  • нормативните изисквания за предоставяне на услуги по електронен път или продажба на стоки в онлайн магазин;
  • правоотношения с доставчици, подизпълнители и клиенти, при онлайн бизнес;
  • създаване, използване и защита на търговска марка или външен вид на продукт (промишлен дизайн);
  • създаване, предоставяне или ползване на know-how;
  • регистрация на нови сортове растения и породи животни;
  • нарушени права върху интелектуална собственост и нелоялна конкуренция;
  • възникване, упражняване и защита на авторски и сродни права;
  • управление на нематериалните активи на компанията, в т.ч. трансфер на права върху обекти на интелектуална собственост;
  • защита на домейн наименования.

Срокове по изпълнение на услугата

Консултация по телефон или e-mail – най-късно до края на следващия работен ден, след получаване на запитване.


Предимства на услугата

Доброто управление на интелектуална собственост изисква задълбочени познания в сферата на правото на интелектуална собственост, търговското, облигационното, международното частно право, както и в областта на финансовите и данъчните ефекти при сделки с интелектуална собственост, които нашият голям и мултидисциплинарен екип притежава.


Цената

Цената на услугата е в размер на 250 лв. на месец, без включен ДДС.

Всички допълнително възникнали ангажименти, които са извън обхвата на услугата, се уговарят отделно като обхват, срок и възнаграждение.

Локация

Други услуги от Централен офис