Данъчна консултация по казус - Централен офис

Данъчното законодателство е изключително динамично както в България, така и навсякъде по света, а заради глобализацията все по-често данъчните казуси засягат данъчното облагане в две или повече държави едновременно.

Като част от международна консултантска компания, прилагаме най-високи професионални стандарти в анализа на всеки данъчен казус и даваме аргументирани и работещи решения за всеки отделен случай, независимо дали той е вътрешен, или трансграничен.


Нашият опит

Данъчните консултации, в които имаме много богат опит, са:

 • Становища и решения по данъчни казуси по всички данъчни закони;
 • Консултации и решения при сложни сделки или трансформация на дружества, в които възникват значителни данъчни ефекти;
 • Консултации и решения по данъчни ефекти при международни търговски операции и избягване на двойно данъчно облагане;
 • Данъчна защита по време на данъчни ревизии;
 • Обжалване на ревизионни актове на НАП;
 • Проверка за спазване на данъчното законодателство – данъчен дю дилиджънс.

Цената

Данъчна консултация може да струва от няколкостотин до няколко хиляди лева, в зависимост от сложността, засегнатите данъчни закони и/или държави, приложимите счетоводни стандарти, възможните финансови ефекти и много други фактори, които трябва да бъдат съобразени.

Локация

Нашият екип

Методи Христов

Методи Христов

Управляващ съдружник данъчни консултации

Методи Христов е възпитаник на Университета за Национално и Световно Стопанство. Кариерата си стартира като оперативен счетоводител, но от 2011 до 2015 г. работи като старши инспектор по приходите в отдел Ревизии в НАП, където натрупва изключителен опит в данъчното облагане. През 2015 г. се присъединява към екипа на Kreston BulMar, а от 2016 г. е управляващ Съдружник в счетоводната практика на компанията. Зад гърба си има десетки професионални публикации и над 20 изнесени семинара по данъци и счетоводство. През годините има натрупан изключителен опит в данъчното консултиране.

Наши публикации в експертния сайт balans.bg

 1. 4.3.3. Осчетоводяване на Производствен Процес
 2. 4.3.2. Пример за Калкулация на Себестойност в Производство
 3. 4.3.1. Общи Правила за Отчитане на Производство
 4. Плащане на възнаграждение за положен личен труд от съдружник, който е самоосигуряващо се лице в същото дружество
 5. Изготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск за 2011 година
 6. Ползване на данъчно облекчение за намалена трудоспособност от лице на трудов договор. Размер на облекчението и деклариране на ползването му.
 7. Работодател не може да задължи служител в предизвестие да използва платен годишен отпуск от предходна година без основание.
 8. Ползване на основен платен годишен отпуск по чл. 319 от КТ от лица с намалена работоспособност в годината на настъпване на инвалидизирането.

Други услуги от Централен офис