Британски пейрол - Централен офис

"Kreston BulMar – Британски Пейрол” е компания, специализирана в администрирането и обработката на заплати за фирми от Обединеното Кралство, съгласно британските практика и законодателство.

Предоставяме услуги по конфиденциално и професионално структуриране, изчисляване и изплащане възнагражденията на предприятия с персонал от 10 до над 1 000 служители.

Имаме натрупан опит в обслужването на компании от различни индустрии, с всички видове категории служители, с различна организация на работа и периодичност на изплащане на възнаграждения – седмични, месечни, годишни и др.

Работим с компании, използващи много сложни системи за премиране и предоставящи парични и непарични стимули.

Решаваме всички казуси, възникващи, когато един служител работи и трябва да бъде осигурен по няколко договора или на няколко основания, в т.ч. и в различни държави.

За всеки наш клиент осигуряваме ефективно администриране на възнагражденията, което изисква не само експертни познания, но и надеждни процеси, високо ниво на информационна сигурност и технологичен опит.

Осигуряваме 100% съответствие с GDPR и Закона за Защита на Личните Данни.

Локация

Други услуги от Централен офис