Британски пейрол - Централен офис

"Kreston BulMar – Британски Пейрол” е компания, специализирана в администрирането и обработката на заплати за фирми от Обединеното Кралство, съгласно британските практика и законодателство.

Предоставяме услуги по конфиденциално и професионално структуриране, изчисляване и изплащане възнагражденията на предприятия с персонал от 10 до над 1 000 служители.

Имаме натрупан опит в обслужването на компании от различни индустрии, с всички видове категории служители, с различна организация на работа и периодичност на изплащане на възнаграждения – седмични, месечни, годишни и др.

Работим с компании, използващи много сложни системи за премиране и предоставящи парични и непарични стимули.

Решаваме всички казуси, възникващи, когато един служител работи и трябва да бъде осигурен по няколко договора или на няколко основания, в т.ч. и в различни държави.

За всеки наш клиент осигуряваме ефективно администриране на възнагражденията, което изисква не само експертни познания, но и надеждни процеси, високо ниво на информационна сигурност и технологичен опит.

Осигуряваме 100% съответствие с GDPR и Закона за Защита на Личните Данни.

Клиенти

Това са някой от клиентите ни, които са готови да споделят отзиви от работата си с нас

JC Payroll Services Ltd

JC Payroll Services Ltd е специализираната компания за обработка на заплати на James Cowper Kreston и едно от най-големите бюра, одобрени за автоматизирани банкови разплащания. Годишно JC Payroll Services Ltd обработват заплати на клиенти за над £350 млн.

James Cowper Kreston и Kreston BulMar са членове на световната мрежа - Kreston International и работят успешно заедно от 2013 год.

Локация

1

ул. "Найчо Цанов" 172

Лице за контакт
Светлана Василева
0878 150 060 svasileva@bulmar.com