Бизнес консултиране - Централен офис

Всеки бизнес в своето развитие се сблъсква с различни и сериозни предизвикателства, които изискват оригинални, професионални и основани на дългогодишен и богат опит решения.

Обикновено всеки сериозен проблем, стоящ за решаване пред един бизнес, има различни професионални аспекти и засяга интересите на различни заинтересовани страни.

Най-често едно сложно бизнес решение засяга:
• следните професионални аспекти: финансов, правен, данъчен, счетоводен, организационен;
• интересите на: собственици, мениджъри, служители, партньори, клиенти, доставчици, регулатори.

Решаването на подобни предизвикателства пред бизнеса изискват от бизнес консултанта мултидисциплинарни знания или екип, съчетани с огромен опит в решаване на сложни казуси с много заинтересовани страни и възможни ефекти.

Експертизата и опитът на екипа на Kreston BulMar в бизнес консултирането е в следните области:
• оценка и конкурентен анализ на бизнеса;
• продажба и придобиване на бизнес;
• вливания и сливания на бизнеси;
• разделяне и отделяне  на бизнес;
• преструктуриране на бизнес;
• финансиране и рефинансиране на сделки и проекти;
• създаване на стратегия и бизнес планиране;
• анализ на приходи и разходи, за изграждане на устойчив модел на развитие;
• определяне на показатели за развитие и растеж;
• въвеждане на методика за измерване на показателите за развитие и растеж;
• мениджмънт и лийдършип;
• подобряване на организационна структура и процеси;
• управление на промяната;
и т.н.

Локация

1

ул. "Найчо Цанов" 172

Лице за контакт
Емил Попов
popov@bulmar.com

Нашият екип

Емил Попов

Емил Попов

Управляващ съдружник бизнес консултиране

Емил Попов е магистър по финансов мениджмънт и основател на практиката на Kreston BulMar в България през 1996 г. Има задълбочени познания по финанси, счетоводство, данъци, право и корпоративно управление. Зад гърба си има стотици професионални публикации и обучения по счетоводство, данъци, финанси и мениджмънт. В над 20-годишната си професионална кариера има натрупан изключителен опит в решаване на сложни бизнес казуси, преструктурирания, сливания и придобивания на компании с различни размери и от различни индустрии. От 2014 г. е член на Управителния Съвет на Българската Търговско Промишлена Палата.