Абонаментни счетоводни услуги - Централен офис

Чрез счетоводните ни услуги ние осигуряваме бърза обработка на стопанските операции и в кратки срокове съставяме нужните за мениджмънта ежемесечни финансови отчети и управленски справки.

Текущо предоставяме всички необходими счетоводни, данъчни, финансови и бизнес консултации, за да се вземат най-добрите управленски решения.

След края на всяка финансова година, правим задълбочен анализ на финансовите отчети и десетките финансови показатели, като ги съпоставяме с тези от преходните години, за да се предприемат най-добрите мерки за подобрение и растеж.

Нашият опит

Предоставяме счетоводни услуги на малки, средни и големи компании от всички индустрии, с приходи от няколкостотин хиляди до близо 100 милиона лева, в т.ч. производствени и търговски компании и такива в сферата на услугите. Наши клиенти са редица неправителствени организации. Обслужваме компании, които директно оперират на различни пазари и безпогрешно се справяме с усложненото данъчно облагане в различните държави. Имаме огромен опит в националната и международна онлайн търговия.

За компании, които са част от международни групи, базирани в Европа или САЩ, изготвяме всички специфични финансови отчети и консолидационни пакети, както по IFRS, така и по US GAAP. За чуждестранни и български групи компании, чиито централи са в България, изготвяме тримесечни и годишни консолидирани отчети, съгласно IFRS.

За нас е еднакво удобно да извършваме услугата както с наш счетоводен софтуер, така и с използваните в компаниите ERP системи.

Сред нашите клиенти са:

ХИПОЛЕНД, Decathlon, Forever 21, Coface, Ferratum, Soufflet Group, Turkish Airlines, OfficeMarket, TeleStar, ТАНГРА, Golden Rose, Dynaphos, ф. Заедно в Час


Цената

Цената на счетоводната ни услуга е от няколкостотин лева на месец за малки компании до няколко хиляди лева за големи компании, което зависи от обема, сложността и обхвата на услугата.

Локация

Нашият екип

Наши публикации в експертния сайт balans.bg

 1. 4.3.3. Осчетоводяване на Производствен Процес
 2. 4.3.2. Пример за Калкулация на Себестойност в Производство
 3. 4.3.1. Общи Правила за Отчитане на Производство
 4. Плащане на възнаграждение за положен личен труд от съдружник, който е самоосигуряващо се лице в същото дружество
 5. Изготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск за 2011 година
 6. Ползване на данъчно облекчение за намалена трудоспособност от лице на трудов договор. Размер на облекчението и деклариране на ползването му.
 7. Работодател не може да задължи служител в предизвестие да използва платен годишен отпуск от предходна година без основание.
 8. Ползване на основен платен годишен отпуск по чл. 319 от КТ от лица с намалена работоспособност в годината на настъпване на инвалидизирането.

Други услуги от Централен офис

Счетоводни услуги на разумни цени

Счетоводната практика на Крестън БулМар е силно ориентирана към осигуряване на финансово и управленско счетоводство за нуждите на нашите клиенти. Всеки, който ползва нашите счетоводни услуги, получава ежемесечен финансов доклад за цялостното състояние на своя бизнес, както за изтеклия месец, така и с натрупване от началото на годината – в т.ч. текущата печалба или загуба, размера на приходите и разходите по предварително определени показатели, вземанията и задълженията по контрагенти и всички други активи, пасиви и разчети.

При приемането на ангажимент за извършване на счетоводни услуги и след всяко годишно приключване, ние изготвяме подробен исторически финансов анализ за всички наши клиенти, за да могат те да планират и изпълнят необходимите мерки за постигане на още по-добри финансови резултати през следващите години.

В ролята си на бизнес консултанти, които стъпват на надеждна финансова информация, ние винаги сме на разположение на нашите клиенти за нуждите на тяхното стратегическото планиране, поставянето на цели за развитие и растеж, определянето на ключовите показатели за измерване на резултатите и даване отговор на въпросите защо целите са постигнати или защо не са.

Осигуряваме 100% съответствие с GDPR и Закона за Защита на Личните Данни.

Освен със силен екип за счетоводни услуги, Централният Офис на Kreston BulMar разполага с отлични юристи, данъчни експерти, одитори, финансови и бизнес консултанти, които от години работят в екип и са изключително ефективни в намиране на всякакви бизнес решения, които изискват едновременно счетоводна, данъчна, финансова, правна и бизнес гледна точка и експертиза.

На какви критерии трябва да отговарят качествените и надеждни счетоводни услуги?

Все повече фирми в днешно време вземат решение да възложат всички задачи и дейности, свързани със своята счетоводна дейност, на външен изпълнител. Използването на подобна услуга води до спестяване на значително време, усилия и средства, като в същото време позволява на мениджмънта на фирмата да се съсредоточи върху нейното бизнес развитие и позиции на пазара. Както разбирате, залагането на счетоводни услуги може да ви донесе доста ползи и преимущества, стига обаче въпросните счетоводни услуги да са наистина качествени и надеждни. В следващите редове ще изведем основните критерии, на които трябва да отговарят счетоводните услуги, за да бъдат подходящ и удачен избор за вашия бизнес

 • счетоводни услуги: квалификация и опит – на първо място трябва да се уверите, че специалистите, които ще извършват счетоводни услуги за вас, са отлично квалифицирани и имат достатъчно богат опит в сферата. Надеждните фирми в бранша предоставят подобна информация на официалните си уебсайтове. Така че ви съветваме да разгледате уебсайта на набелязаната от вас компания за счетоводни услуги и да потърсите данни за нейните служители. Ако подобна информация е налична и особено ако тя е изчерпателна, това определено може да ви служи като знак, че насреща имате един прозрачен и коректен потенциален партньор.
 • счетоводни услуги: широк спектър от дейности – счетоводството е доста обширна област, която до голяма степен е свързана също с финансовата, данъчната и редица други сфери. Никога не можете да знаете точно от каква счетоводна услуга или операция ще се нуждае вашата фирма. В този смисъл е хубаво да заложите на компания, която е способна да извършва широк спектър от счетоводни (и не само) услуги и дейности. Компания, към която да се обърнете по всяко време и във всякаква ситуация, знаейки, че ще ви бъде предоставен най-оптималният вариант за справяне с проблемите и постигане на добри перспективи в бизнес аспект.
Интегрирани счетоводни услуги и бизнес консултации

Интегрирани счетоводни услуги и бизнес консултации

 • счетоводни услуги: физическа близост – не забравяйте също така, че имате нужда от партньор, чийто офис се намира близо до вашия и можете да го посетите по всяко време. Физическата близост никак не е за подценяване, когато става въпрос за сферата на счетоводните услуги. Тя ви дава гаранция, че винаги, когато е налице определен проблем, ще имате възможност да го обсъдите с партньора си в най-кратки срокове и да се вземат необходимите мерки. Разбира се, съществуват и вариантите за връзка по телефон или имейл, но те определено не могат да заместят личната комуникация. При счетоводните услуги е необходимо да се действа бързо и ефикасно, за да не се изпуснат предвидените в закони и нормативни актове срокове. В противен случай проблемите не само няма да бъдат разрешени, но е твърде вероятно дори да се задълбочат.
 • счетоводни услуги: конкурентни цени – съвсем естествено е като клиенти да търсите възможно най-конкурентни и изгодни за вас цени на предоставяните ви счетоводни услуги. Добро решение в тази посока е да се възползвате от пакетните цени, които доста компании предлагат за различните си счетоводни услуги. В никакъв случай обаче не залагайте на счетоводни услуги, чиито цени са прекалено много по-ниски от пазарните такива. Последното поражда логични съмнения относно качеството на въпросните счетоводни услуги, липсата на което по всяка вероятност ще ви причини доста проблеми и главоболия в бъдеще.
счетоводни услуги

Изберете счетоводните услуги на Kreston BulMar

Защо да изберете счетоводните услуги на Kreston BulMar?

Kreston BulMar извършва широк спектър от интегрирани счетоводни и консултантски услуги на световно ниво, които са способни да гарантират ефективността, стабилността и растежа на всеки бизнес. Ето малко повече информация за ползите и преимуществата, които ще получите при избиране на нашите счетоводни услуги:

 • Счетоводните услуги на Kreston BulMar: голям опит на пазара - Kreston BulMar оперира в България от 1996 година, като понастоящем е най-голямата компания за счетоводни услуги. Разполагаме с над 300 отлично квалифицирани служители, които непрекъснато се усъвършенстват, преминавайки през различни курсове и обучения. Залагайки на счетоводните услуги на Kreston BulMar, можете да бъдете сигурни, че поверявате бизнеса си в най-добрите ръце, които ще го водят по пътя на ефикасността и благополучието.
 • Счетоводните услуги на Kreston BulMar: богата гама от услуги – като в нея влизат не само счетоводните такива. Kreston BulMar предоставя на своите клиенти също правни услуги, данъчни и бизнес консултации, обработка на заплати и други, които можете да видите в секция „Услуги“.
 • Счетоводните услуги на Kreston BulMar: офиси в цялата страна - Kreston BulMar разполага с повече от 30 офиса в България. Те са разположени така, че да покриват оптимално всички региони на страната. В близост до вас можете да намерите офис на Kreston BulMar, независимо дали се намирате в София, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново или някой от другите големи градове. Подобна физическа близост ще ви гарантира директен и постоянен контакт с нас, както и своевременно разрешаване на проблемите и въпросите, свързани със счетоводството на вашата фирма.

Доверете се на счетоводните услуги на Kreston BulMar и осигурете на вашия бизнес спокойствие, стабилност и отлични бъдещи перспективи!