Абонаментни счетоводни услуги

Чрез нашите счетоводни услуги ние осигуряваме бърза обработка на стопанските операции и в кратки срокове съставяме нужните за мениджмънта ежемесечни финансови отчети и управленски справки.

Текущо предоставяме всички необходими счетоводни, данъчни, финансови и бизнес консултации, за да се вземат най-добрите управленски решения.

След края на всяка финансова година правим задълбочен анализ на финансовите отчети и десетките финансови показатели, като ги съпоставяме с тези от преходните години, за да се предприемат най-добрите мерки за подобрение и растеж.

Нашият опит

Предоставяме счетоводни услуги на малки, средни и големи компании от всички индустрии, с приходи от няколкостотин хиляди до близо 100 милиона лева, в т.ч. производствени и търговски компании и такива в сферата на услугите. Наши клиенти са редица неправителствени организации. Обслужваме компании, които директно оперират на различни пазари, и безпогрешно се справяме с усложненото данъчно облагане в различните държави. Имаме огромен опит в националната и международна онлайн търговия.

За компании, които са част от международни групи, базирани в Европа или САЩ, изготвяме всички специфични финансови отчети и консолидационни пакети както по IFRS, така и по US GAAP. За чуждестранни и български групи компании, чиито централи са в България, изготвяме тримесечни и годишни консолидирани отчети съгласно IFRS.

За нас е еднакво удобно да извършваме услугата както с наш счетоводен софтуер, така и с използваните в компаниите ERP системи.

Сред нашите клиенти са:

ХИПОЛЕНД, Decathlon, Forever 21, Coface, Ferratum, Soufflet Group, Turkish Airlines, OfficeMarket, TeleStar, ТАНГРА, Golden Rose, Dynaphos, ф. Заедно в Час


Цената

Цената на счетоводната ни услуга е от няколкостотин лева на месец за малки компании до няколко хиляди лева за големи компании, което зависи от обема, сложността и обхвата на услугата.

Локация

Нашият екип

Други услуги от Централен офис

Счетоводни услуги на разумни цени

Счетоводната практика на Крестън БулМар е силно ориентирана към осигуряване на финансово и управленско счетоводство за нуждите на нашите клиенти. Всеки, който ползва нашите счетоводни услуги, получава ежемесечен финансов доклад за цялостното състояние на своя бизнес, както за изтеклия месец, така и с натрупване от началото на годината – в т.ч. текущата печалба или загуба, размера на приходите и разходите по предварително определени показатели, вземанията и задълженията по контрагенти и всички други активи, пасиви и разчети.

При приемането на ангажимент за извършване на счетоводни услуги и след всяко годишно приключване, ние изготвяме подробен исторически финансов анализ за всички наши клиенти, за да могат те да планират и изпълнят необходимите мерки за постигане на още по-добри финансови резултати през следващите години.

В ролята си на бизнес консултанти, които стъпват на надеждна финансова информация, ние винаги сме на разположение на нашите клиенти за нуждите на тяхното стратегическото планиране, поставянето на цели за развитие и растеж, определянето на ключовите показатели за измерване на резултатите и даване отговор на въпросите защо целите са постигнати или защо не са.

Осигуряваме 100% съответствие с GDPR и Закона за Защита на Личните Данни.

Освен със силен екип за счетоводни услуги, Централният Офис на Kreston BulMar разполага с отлични юристи, данъчни експерти, одитори, финансови и бизнес консултанти, които от години работят в екип и са изключително ефективни в намиране на всякакви бизнес решения, които изискват едновременно счетоводна, данъчна, финансова, правна и бизнес гледна точка и експертиза.

На какви критерии трябва да отговарят качествените и надеждни счетоводни услуги?

Все повече фирми в днешно време вземат решение да възложат всички задачи и дейности, свързани със своята счетоводна дейност, на външен изпълнител. Използването на подобна услуга води до спестяване на значително време, усилия и средства, като в същото време позволява на мениджмънта на фирмата да се съсредоточи върху нейното бизнес развитие и позиции на пазара. Както разбирате, залагането на счетоводни услуги може да ви донесе доста ползи и преимущества, стига обаче въпросните счетоводни услуги да са наистина качествени и надеждни. В следващите редове ще изведем основните критерии, на които трябва да отговарят счетоводните услуги, за да бъдат подходящ и удачен избор за вашия бизнес

  • счетоводни услуги: квалификация и опит – на първо място трябва да се уверите, че специалистите, които ще извършват счетоводни услуги за вас, са отлично квалифицирани и имат достатъчно богат опит в сферата. Надеждните фирми в бранша предоставят подобна информация на официалните си уебсайтове. Така че ви съветваме да разгледате уебсайта на набелязаната от вас компания за счетоводни услуги и да потърсите данни за нейните служители. Ако подобна информация е налична и особено ако тя е изчерпателна, това определено може да ви служи като знак, че насреща имате един прозрачен и коректен потенциален партньор.
  • счетоводни услуги: широк спектър от дейности – счетоводството е доста обширна област, която до голяма степен е свързана също с финансовата, данъчната и редица други сфери. Никога не можете да знаете точно от каква счетоводна услуга или операция ще се нуждае вашата фирма. В този смисъл е хубаво да заложите на компания, която е способна да извършва широк спектър от счетоводни (и не само) услуги и дейности. Компания, към която да се обърнете по всяко време и във всякаква ситуация, знаейки, че ще ви бъде предоставен най-оптималният вариант за справяне с проблемите и постигане на добри перспективи в бизнес аспект.
Интегрирани счетоводни услуги и бизнес консултации

Интегрирани счетоводни услуги и бизнес консултации

  • счетоводни услуги: физическа близост – не забравяйте също така, че имате нужда от партньор, чийто офис се намира близо до вашия и можете да го посетите по всяко време. Физическата близост никак не е за подценяване, когато става въпрос за сферата на счетоводните услуги. Тя ви дава гаранция, че винаги, когато е налице определен проблем, ще имате възможност да го обсъдите с партньора си в най-кратки срокове и да се вземат необходимите мерки. Разбира се, съществуват и вариантите за връзка по телефон или имейл, но те определено не могат да заместят личната комуникация. При счетоводните услуги е необходимо да се действа бързо и ефикасно, за да не се изпуснат предвидените в закони и нормативни актове срокове. В противен случай проблемите не само няма да бъдат разрешени, но е твърде вероятно дори да се задълбочат.
  • счетоводни услуги: конкурентни цени – съвсем естествено е като клиенти да търсите възможно най-конкурентни и изгодни за вас цени на предоставяните ви счетоводни услуги. Добро решение в тази посока е да се възползвате от пакетните цени, които доста компании предлагат за различните си счетоводни услуги. В никакъв случай обаче не залагайте на счетоводни услуги, чиито цени са прекалено много по-ниски от пазарните такива. Последното поражда логични съмнения относно качеството на въпросните счетоводни услуги, липсата на което по всяка вероятност ще ви причини доста проблеми и главоболия в бъдеще.
счетоводни услуги

Изберете счетоводните услуги на Kreston BulMar

Защо да изберете счетоводните услуги на Kreston BulMar?

Kreston BulMar извършва широк спектър от интегрирани счетоводни и консултантски услуги на световно ниво, които са способни да гарантират ефективността, стабилността и растежа на всеки бизнес. Ето малко повече информация за ползите и преимуществата, които ще получите при избиране на нашите счетоводни услуги:

  • Счетоводните услуги на Kreston BulMar: голям опит на пазара - Kreston BulMar оперира в България от 1996 година, като понастоящем е най-голямата компания за счетоводни услуги. Разполагаме с над 300 отлично квалифицирани служители, които непрекъснато се усъвършенстват, преминавайки през различни курсове и обучения. Залагайки на счетоводните услуги на Kreston BulMar, можете да бъдете сигурни, че поверявате бизнеса си в най-добрите ръце, които ще го водят по пътя на ефикасността и благополучието.
  • Счетоводните услуги на Kreston BulMar: богата гама от услуги – като в нея влизат не само счетоводните такива. Kreston BulMar предоставя на своите клиенти също правни услуги, данъчни и бизнес консултации, обработка на заплати и други, които можете да видите в секция „Услуги“.
  • Счетоводните услуги на Kreston BulMar: офиси в цялата страна - Kreston BulMar разполага с повече от 30 офиса в България. Те са разположени така, че да покриват оптимално всички региони на страната. В близост до вас можете да намерите офис на Kreston BulMar, независимо дали се намирате в София, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново или някой от другите големи градове. Подобна физическа близост ще ви гарантира директен и постоянен контакт с нас, както и своевременно разрешаване на проблемите и въпросите, свързани със счетоводството на вашата фирма.

Доверете се на счетоводните услуги на Kreston BulMar и осигурете на вашия бизнес спокойствие, стабилност и отлични бъдещи перспективи!