Катя Иванова - Враца

Счетоводител

Катя Иванова

Катя Иванова е бакалавър по Счетоводство и контрол и магистър по Финанси. Има стаж в няколко счетоводни компании.