Елеонора Илиева - Видин

Счетоводител

Елеонора Илиева

Елеонора Илиева е   магистър по икономика на туризма. Има отлични познания по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ, осигуряване и трудово-правни отношения.

В личен план Елеонора е от град Видин. Интересува се от кулинария. Омъжена, с две   деца.