Елеонора Илиева - Видин

Счетоводител

Елеонора Илиева

Елеонора Илиева е   магистър по икономика на туризма. Има отлични познания по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ, осигуряване и трудово-правни отношения.