Петя Джурова - Велико Търново

Специалист ТРЗ

Петя Джурова е завършила Икономически Университет град Варна – магистър по Икономика   и по-късно придобита магистърска степен по специалност „Психология“ от Великотърновския университет.

Към екипа на Kreston BulMar - Велико Търново се присъединява в началото на 2013 година.

Работи като специалист в областта на Човешките ресурси.