Мария Трембешлиева - Велико Търново

Технически сътрудник

Мария Трембешлиева е възпитаник на Великотърновски университет " Св.св. Кирил и Методий". Завършва бакалавър със специалност Финанси, а в момента учи магистратура със специалност Финансово - Счетоводен мениджмънт. Към екипа на Kreston Bulmar Велико Търново се присъединява през 2018г. , като технически сътрудник.