Марий Стоянов - Велико Търново

Счетоводител

Марий Стоянов е възпитаник на Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов. Доктор е по икономика по докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност" (Счетоводство), магистър по "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия" и бакалавър по "Счетоводство и контрол". Присъединява се към екипа на Kreston BulMar - Велико Търново през 2019 год. като счетоводител.