Мариана Цанева - Велико Търново

Главен счетоводител

Мариана Цанева

Мариана Цанева е възпитаник на СА „ Д. А. Ценов „ гр. Свищов . Към екипа на Kreston BulMar се присъединява през 1999г. От 2014 г. е Директор счетоводен отдел на компанията. Има експертни познания по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ, Национални счетоводни стандарти. В годините има натрупан изключителен опит в областта на счетоводството, взаимоотношения с НАП, банки и други държавни институции.