Иван Алърков - Велико Търново

Управляващ съдружник

Иван Алърков

Иван Алърков е магистър по икономика от СА „ Д. А. Ценов гр. Свищов и основател на практиката на Kreston BulMar във Велико Търново през 1998 г. Има задълбочени познания по финанси, счетоводство, данъци, право и корпоративно управление. Зад гърба си има стотици решени казуси по счетоводство, данъци, финанси и мениджмънт.