Мариела Спиридонова - Варна

Управляващ съдружник

Мариела Спиридонова е възпитаничка на Икономически Университет гр. Варна. Към екипа на Kreston BulMar се присъединява през 2017 г. От 2001 година е регистриран одитор. Преподавател в Икономически Университет гр. Варна от септември 1996 година до юли 2009 година, като е водила семинарни занятия по следните дисциплини: Основи на счетоводството, Счетоводство на предприятието I-ва и II-ра част, Банково счетоводство, Бюджетно счетоводство, Застрахователно счетоводство, Основи на икономическия анализ, Финансово-счетоводен анализ, Одит и одиторска практика (в магистърските програми), Техника на обработка на счетоводната информация. Вещо лице към Административен съд гр. Варна по съдебно-счетоводни експертизи от 2009 година. Има счетоводен стаж от 1996 година до момента - повече от 20 години счетоводен и от 16 години одиторски стаж.