Юри Стоянов - Централен офис

Директор бизнес развитие

Юри Стоянов е магистър от Университета за национално и световно стопанство, специалност Икономика и управление на индустрията. Има 24-годишен опит от банковата сфера в сегментите Банкиране на дребно и Корпоративно банкиране – реализиране на бизнес стратегия, планиране и изпълнение на бюджет, управление на структури и хора. Същевременно има експертиза в областта на HR-a – зад гърба си има успешен проект за имплементиране на стратегическа промяна на ниво организация и менажиране на процесите по предоставяне на консултиране, подбор и обучение. Много добри комуникационни умения, умения за справяне с конфликти, управление на промяната, делегиране, анализ и устойчивост на стрес.