Събимир Стоянов - Стара Загора

Управляващ съдружник

Събимир Стоянов е магистър със специалност „Счетоводство и контрол“ придобита в СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов. Има допълнително придобити квалификации „Финансов мениджмънт“ в Институт за квалификация и преквалификация при СА “Д.А. Ценов” гр. Свищов, „Маркетинг, Инвестиции, Контрол, и Управление на персонала“ в Стопанска Камара - Австрия и Институт по маркетинг и мениджмънт – Виена, Австрия и други.

В следствие на над 30 годишна професионална кариера е натрупал богат опит в сферата на счетоводната отчетност, финансите, данъчното и осигурително законодателство, управление на значителни по мащаб бизнес организации.