Мина Мишева-Ненчева - Сливен

Счетоводител

Мина е магистър със специалност „Счетоводство и контрол“, придобита в ИУ - Варна. Присъединява се към екипа на Крестън БулМар в края на 2017 г. Преди това е работила като отчетник счетоводител.  За кратко време успява да натрупа опит  и знания по счетоводство, данъци, труд и работна заплата. Към момента като оперативен счетоводител извършва финансово-счетоводни услуги на клиентите на Крестън БулМар – Сливен.