Мария Илиева - Сливен

Счетоводител

Мария Илиева

Мария Илиева е магистър по счетоводство и контрол от ИУ - Варна. Присъединява се към екипа на Крестън БулМар през 2010 г. Преди това е работила като главен счетоводител в няколко фирми. Има натрупан опит и знания по счетоводство, труд и работна заплата, данъци. Обича да бъде в полза на клиентите на Крестън Булмар – Сливен със надеждни съвети и своевременна финансово-счетоводна информация.