Диляна Костова - Сливен

Счетоводител

Диляна Костова е магистър по Счетоводство и контрол и бакалавър по Стопанско управление. Присъединява се към екипа на Крестън Булмар - Сливен през 2018 г. Преди това има придобит опит от различни административни и управленски позиции в областта на търговията. Като оперативен счетоводител с интерес извършва финансово-счетоводни дейности. Усвоява добрите практики, прилагани от екипа на Крестън Булмар и ги използва в ежедневната си работа.