Светлана Василева - Централен офис

Управляващ съдружник Британски пейрол

Светлана е магистър по финансов контрол и външен одит, а в последствие придобива и квалификация по Мениджмънт на обработката на заплати във Великобритания. От 2013 год. е управляващ съдружник в аутсорсинг дейността на Крестън БулМар – Британски Пейрол. Благодарение на опита, получен на различни мениджърски позиции в редица международни компании, тя основава и успешно развива международната практика на Крестън БулМар във връзка с предоставяне на обработка на заплати на компании от Обединеното Кралство. Тя притежава богат опит в обработката на заплати на фирми от различни индустрии и голям брой служители.