Йорданка Стоянова - Силистра

Счетоводител

Йорданка Стоянова

Йорданка Стоянова е завършила бакалавър по Стопански и финансов контрол в Стопанска академия ,,Д. А. Ценов”. Към екипа на Kreston BulMar се присъединява в началото на 2016 г. В момента завършва магистър Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия в Стопанска академия ,,Д. А. Ценов”. Владее английски и френски език.