Елионора Николова - Силистра

Счетоводител

Елионора Николова

Елионора Николова е бакалавър по Счетоводство и контрол в Стопанска академия ,,Д. А. Ценов”. В момента учи магистратура Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия в Стопанска академия ,,Д. А. Ценов”.  Работи в Kreston BulMar от 2013 година. Занимава се със счетоводство, данъци и личен състав. Има задълбочени познания по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ, международните счетоводни стандарти, осигуряване и трудово-правни отношения. Владее английски език и работи с чуждестранните ни клиенти.