Даниела Костова - Силистра

Счетоводител

Даниела Костова

Даниела Костова е магистър по Счетоводство. В Kreston BulMar – Силистра е от основаването на офиса през 2009 година. Работата в офиса съвместява с преподавателска работа в ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра. Има задълбочени познания по финанси, счетоводство, данъци, осигуряване. Специалист по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, счетоводство на НПО, обработка на заплати.