Нели Филева - Шумен

Управляващ съдружник

Нели Филева

Нели Филева е магистър по Икомика и управрление на промишлеността, има придобита професионална квалификация от Института за следдипломна квалификация към УНСС по Съдебно-счетоводни експертизи и Оценка на машини, съоражения и цели предприятия. В годините има натрупан опит като главен счетоводител на търговски и производствени предприятия.