Милена Христова - Шумен

Счетоводител

Милена Христова

Милена Христова е със средно професионално образование и има дългогодишен опит в областта на обработка на РЗ, осигуровки, сумирано отчитане на работното време и решане на всякакви казуси в тази област. Професионализма и натрупания опит и позволява акуратно прилагане на действащите счетоводни стандарти, прецизност при работата.