Светлана Милорадова - Разград

Специалист ТРЗ

Светлана Милорадова е бакалавър по Счетоводство и контрол, възпитаник на Варненски свободен университет „Черноризец храбър” . Присъединява се към екипа на KrestonBulMar през декември 2014 г., където работи като специалист ТРЗ.