Петър Петров - Разград

Счетоводител

Петър Петров

Петър Сократов Петров е студент в Икономически Университет – гр. Варна по специалността Счетоводство и контрол. Владее на работно ниво английски език. След преминато обучение в Академия БулМар започва работа като счетоводител в Kreston BulMar - Разград през месец август 2015 г.