Мариана Ганчева - Разград

Счетоводител

Мариана Ганчева

Мариана Ганчева е магистър Финансов контрол и външен одит – СА Д. А. Ценов – гр. Свищов. Към екипа на Kreston BulMar се присъединява в края на 2015 г., където работи като счетоводител.