Елена Матеева - Разград

Счетоводител

Елена Матеева

Елена Матеева е завършила Счетоводство и конрол в нефинансовите предприятия, степен магистър в СА Д. А. Ценов – гр. Свищов. От средата на 2014 г. е в екипа на Kreston BulMar.