Даринка Станкова - Разград

Специалист ТРЗ

Даринка Станкова

Дарина Станкова се присъединява към екипа на офис Разград през месец ноември 2001 г., където работи като специалист ТРЗ. По образование е Икономист – счетоводител.