Зорница Илиева - офис Южен парк

Счетоводител

Зорница Илиева е магистър по бизнес финанси в МБВУ Ботевград. През 2002 завършва Финансово Стопанската Гимназия в София със специалност бизнес администрация. От 2004 г. започва работа като оперативен счетоводител в счетоводната кантора. През изминалите 13 години тя натрупва изключителен опит в областта на фирменото счетоводство. Придобива компетентност в специфичното водене на отчетност на ЮЛНЦ на много неправителствени организации.