Вяра Кукова - офис Младост 4

Управляващ съдружник

Вяра Кукова е магистър по финанси и регистриран одитор. Има задълбочени познания по финанси, счетоводство и данъци. В над 18-годишната си професионална кариера има натрупан сериозен опит в областта на счетоводството, финансите и одита, в решаване на сложни бизнес казуси. От 2015 г. е и вещо лице към СГС. Владее отлично английски и гръцки език.