Румяна Орманова - офис Манастирски ливади

Управляващ съдружник

Румяна Орманова е дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор с дългогодишен професионален опит в счетоводното обслужване, бизнес консултиране и независимия финансов одит на малки, средни и големи фирми от всички отрасли на икономиката, включително сдружения с нестопанска цел, фондации и висши учебни заведения.

В личен план Румяна е от Златоград. Интересува се от история и планински туризъм.