Здравка Щракова - офис Хайдушка гора

Управляващ съдружник

Здравка Щракова е магистър по финанси и счетоводство. Дипломиран – експерт счетоводител и регистриран одитор вписан в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители от 1998 год. Има дългогодишен опит на главен счетоводител на дружества в областта на строителството и телекомуникациите.