Здравка Щракова - офис Хайдушка гора

Управляващ съдружник

Здравка Щракова е магистър по финанси и счетоводство. Дипломиран – експерт счетоводител и регистриран одитор вписан в регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители от 1998 год. Има дългогодишен опит на главен счетоводител на дружества в областта на строителството и телекомуникациите.

В личен план Здравка Щракова е родена в с. Дрен, община Радомир. Интересува се от математика, история и икономически теории. Обича да слуша всякакъв вид музика.