Вера Русинова - Централен офис

Управляващ съдружник счетоводни услуги

Вера Русинова има магистърска степен по Финансов контрол от УНСС. Кариерата й в Kreston BulMar стартира през 2014 г. като освен оперативно счетоводство,  нейна отговорност е развитието на партньорската мрежа на Компанията. От 2016 г. заема длъжността Директор Счетоводна Академия БулМар, в която се обучават бъдещите счетоводители. По-късно става и управляващ съдружник. Има повече от 20 професионални публикации и семинари по счетоводство, данъци и международни счетоводни стандарти.


Професионални публикации