Нуртен Ешреф - Кърджали

Счетоводител

Нуртен Ешреф

Нуртен Ешреф е икономист с дългогодишен стаж. Започва работа като счетоводител в офис Кърджали в началото на 2012 г.