Татяна Давидкова-Стойчева - Кюстендил

Счетоводител

Татяна Георгиева Давидкова-Стойчева – магистър-икономист, специалност „Маркетинг и мениджмънт“, УНСС-София. Квалификация по „Счетоводство и контрол“ от Икономически техникум „Йордан Захариев“ – гр. Кюстендил. 20-годишен стаж като счетоводител, от които 10-главен счетоводител.