Камелия Дончева - Кюстендил

Главен счетоводител

Камелия Дончева е завършила своето образование в Стопанска академия „Д.А. Ценов“ - гр. Свищов: бакалавър „Маркетинг”, специализация „Корпоративен PR“ и магистър по „Счетоводство и контрол“, специалност „Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия“. През 2013 г. става част от екипа на Kreston BulMar в град Кюстендил и заема длъжността Счетоводител. От 2020 год. заема длъжността Главен счетоводител. Има публикации в местен новинарски сайт, както и становища по казуси в сайта balans.bg.