Ивона Никова - Кюстендил

Счетоводител

Ивона Никова е завършила бакалавър в УНСС - специалност "Финансов контрол". През 2015г. се присъединява към екипа на "Крестън БулМар - Кюстендил на длъжност Оперативен счетоводител. Родена в град Кюстендил, семейна с едно дете.