Теодора Бонева - Хасково

Счетоводител

Теодора Бонева

Теодора Бонева е най-младия служител в офиса на Kreston BulMar Хасково. В екипа е от 2016 г., непосредствено след завършване на Финансово-стопанска гимназия в гр. Хасково. През обучението си в гимназията е била многократно на стаж в офиса на Kreston BulMar Хасково. Обслужва фирми от различни сектори на икономиката. В момента Теодора продължава образованието си в Стопанска Академия Свищов със специалност „Счетоводство и контрол“.