Емилия Георгиева - Добрич

Управляващ съдружник

Емилия Радева е магистър по счетоводство и контрол към Икономически университет Варна. Има богат професионален опит като оперативен и главен счетоводител в предприятия с десетки милиони лева приходи и активи. От 2010 г. е включена в списъка на вещите лице по съдебно-счетоводни експертизи към Министерство на правосъдието.