Вяра Владева - Централен офис

Юрисконсулт

Вяра Владева е завършила СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ (магистър). От 2021 г. е част от екипа на „Крестън БулМар – правни услуги“.

Има опит в сферата на търговското, облигационното и трудовото право, както и в изпълнителния процес.

Работни езици: български и английски.