Виктория Йотова - Централен офис

Директор счетоводно обслужване

Виктория Йотова е бакалавър по Счетоводство и контрол в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Има компетенции в областта на ЗДДС и ЗКПО.

В свободното си време Виктория се занимава със спортни и народни танци и рисуване.


Професионални публикации