Величка Маркова - Централен офис

Управляващ съдружник финансов одит

Величка Маркова има магистърска степен по специалност „Счетоводство и одитинг“. Присъединява се към екипа на Kreston BulMar през 2015 г. като асистент одитор. От 2021 г. е управляващ съдружник „Финансов одит“.

В професионалната си кариера има над 7 години опит като оперативен и главен счетоводител и над 6 години опит в независимия финансов одит на дружества с различни размери и от различни индустрии.

Зад гърба си има десетки професионални публикации и изнесени семинари на счетоводни и данъчни теми.


Професионални публикации