Татяна Тенева - Централен офис

Юрисконсулт

Татяна Тенева е завършила СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ (магистър). От 2021 г. е част от екипа на „Крестън БулМар – правни услуги“.

Има опит в сферата на правото на интелектуална собственост (правна закрила на обекти на индустриална собственост – търговски марки, полезни модели, патенти за изобретения, европейски патенти и промишлени дизайни), както и в трудовото и административното право и административнонаказателното производство.

Работни езици: български и английски.