Пламен Стефанов - Централен офис

Мениджър правни услуги

Пламен Стефанов е магистър по право от Югозападния университет „Неофит Рилски“. В началото на 2018 г. става част от екипа на Kreston BulMar, където активно доразвива знанията си, свързани със защитата на лични данни. В това си качество той извършва консултантска дейност по привеждане на дейността на компаниите в съответствие с изискванията на Европейския регламент за защита на личните данни 2016/679.


Професионални публикации